Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda Tesz-vesz vár a homokháton
Kosztyu Gyuláné óvodavezető

Péter Istvánné óvodavezető helyettes
Módra Istvánné óvodavezető helyettes

Szegőné Bálint Ilona óvodatitkár

Ábrahámné Csapó Éva óvodapedagógus
Bakai Lászlóné óvodapedagógus
Bakos-Németh Krisztina óvodapedagógus
Balog Zsófia óvodapedagógus
Bálintné Fülöp Ágnes óvodapedagógus
Demus Lászlóné óvodapedagógus
Körmöcziné Polyák Rozália óvodapedagógus
Pintér Anikó óvodapedagógus
Somodi Melinda óvodapedagógus
Szalma Attiláné óvodapedagógus
Takácsné Kocsis Savanya Edit óvodapedagógus
Tanács Zoltánné óvodapedagógus
Vassné Börcsök Olga óvodapedagógus
Veszelka Lászlóné óvodapedagógus
Vincze Judit óvodapedagógus

László Zsanett pedagógiai asszisztens
Péter Katinka gyógypedagógus; pedagógiai asszisztens
Temesvári Nóra pedagógiai asszisztens

Ábrahámné Gyuris Mónika dajka
Csányi Imréné dajka
Fábián Józsefné dajka
Hebők Zsuzsanna dajka
Kiss Edit dajka
Kissné Vince Ildikó dajka
Lázár Istvánné dajka
Mihaleczki Jánosné dajka
Németh Attiláné dajka
Papdiné Szabó Ibolya dajka
Papp Lajos dajka
Széllné Bálint Erzsébet dajka
Bejelentkezés

video